Umění profesionální prezentace a vystupování

Cíl semináře:

Vysoce interaktivní seminář Vám umožní na základě praktických nácviků získat a zdokonalit si komunikační schopnosti, které jsou nezbytnou součásti přesvědčivé prezentace. Díky vlastní sebereflexi a posouzení úrovně komunikačních schopností, dokážete bez trémy profesionálně vystoupit na veřejnosti, posílit statut a jistotu Vaší osobnosti. Zlepšíte svůj výkon, naučíte se pracovat s trémou a posunete potenciál vlastní osobnosti.
 
Obsah semináře:
 • Příprava na prezentaci – stanovení správných cílů, publikum a co mu sdělit, materiály, které pomáhají udržovat pozornost publika.
 • Sebeprezentace a vlastní vystoupení na veřejnosti – práce na sobě.
 • Rozhodnutí o účelu prezentace.
 • Promyšlení o tématu prezentace.
 • Sbírání podkladů.
 • Posouzení psychologické stránky prezentace, posouzení posluchačů.
 • Nácvik prezentace.
 • Organizace řečového projevu a vnímání posluchačů.
 • Struktura prezentace a plánování posloupnosti prezentovaných informací.
 • Volba a způsob využívání moderačních a audiovizuálních pomůcek.
 • Formy prezentace: prezentace spatra, bez přípravy, improvizovaná, s textem v ruce, který čteme, s poznámkami, zpaměti.
 • Praktický nácvik řeči 
 • Desatero úspěšné prezentace v praxi.
 • Analýza vlastní prezentace účastníků na semináři.
 • Analýza aplikace neverbální komunikace v sebeprezentaci.
 • Doporučení účastníkům ke zkvalitňování vlastního řečového projevu.
 • Individuální i skupinové rozhovory s účastníky semináře. 
 • Odstranění nevhodných nonverbálních prvků
 • Nejistota při prezentování vlastní osobnosti.
 • Nevhodná řeč těla.
 • Příliš statický projev. 
 • Sezení při prezentaci.
 • Čtení z listu.
 • Chybí logická struktura – „Myšlenkový chaos v řečovém projevu“.
 • Zrakový kontakt.
 • Mimika a gestikulace. 
 • Práce s otázkami/ Praktické cvičení
 • Jak reagovat na otázky posluchačů?
 • Pozitivní přístup
 • Pozorně vyslechnout
 • Ověřit se pochopení
 • Zodpovědět, posunout, prodiskutovat
 • Ověřit si správnost odpovědi
 
Komu je seminář určen:
 
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří si chtějí zlepšit své prezentační a komunikační schopnosti
 
Reálný cíl absolventa:
 • Objevování skrytého potenciálu uvnitř osobnosti každého účastníka.
 • Prohloubení řečnického umění, pohotových reakcí a získání optimálních návyků při správném využívání rétorických cvičení.
 • Nabytí větší jistoty při vystupování, a zbavení se trémy.
 
Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák