Uplatňování výdajů z hlediska daně z příjmu

Cíl semináře:
 • Seminář je zaměřený na načerpání znalostí, které Vás seznámí s odbornou problematikou daně z příjmu a objasní Vám přijaté novelizace v pojetí uplatnění některých položek v nákladech (daňových i nedaňových) v souladu s platnou legislativou.  V případě specifických požadavků, lze obsah kurzu připravit přímo dle Vašich individuálních potřeb „na míru“.
 
Obsah semináře:
 • Novelizace v uplatňování daňových výdajů a jejich zavádění do praxe. 
 • Odpisování hmotného a nehmotného majetku.
 • Nájemné u finančního leasingu.
 • Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců: 1. příspěvky zaměstnavatele, 2. přechodné ubytování,  3. vzdělávání,  4. pojištění zaměstnance.
 • Výdaje podnikatelů při pracovních cestách.
 • Výdaje spojené s pořízením pozemku.
 • Výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob.
 • Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, nealkoholické nápoje.
 • Závazné posouzení výdajů na provoz nemovitosti.
 • Interaktivní diskuse dle individuálních potřeb účastníků. 

Komu je seminář určen:

 • účetním, daňovým poradcům a ekonomům.
 
Metody a formy výuky:

 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák