Úspěšný manažer a možnosti jeho rozvoje

Cíl semináře:

Rozvoj kompetencí úspěšného manažera je klíčovým prvkem, který stanovuje směřování firmy. Cílem semináře je seznámení se s aplikací metod, které posilují osobnost manažera i celkově týmovou dynamiku a rozvíjejí mezilidské vztahy. Opravdu dobrý manažer má lidi, se kterými pracuje skutečně rád a kompetence, které využívá při vedení zaměstnanců získává rozvojem vlastní osobnosti a  spontánním přístupem k lidem.


Obsah semináře:

 • Jak vypadají vlastnosti ideálního manažera a jak je můžete dále rozvíjet.
 • V čem se musí každý manažer neustále zdokonalovat a jakým způsobem.
 • Mezilidská komunikace aneb návod, jak to udělat, aby lidé rozuměli tomu, co říkám.
 • Postoje manažera vůči sobě i podřízeným – vyjasnění si kompetencí v práci
 • Motivace k tomu, jak vytvářet loajální a motivovaný tým.
 • Z jakých stylů řízení si můžete vybírat a který je pro vás ten "správný“.
 • Řešení složitých problémů a úkolů v rámci týmové spolupráce.
 • Praktický návod „Jak efektivně provádět výběrový pohovor“.
 • Praktický návod „Jak efektivně provádět hodnotící pohovor“.
 • Praktický návod „Jak efektivně provádět motivační pohovor“.
 • Návod, jak správně delegovat úkoly a udržet kontrolu.
 • Řešení různých typů problémů a ukázky jejich použití v praxi.
 • Jak ušetřit alespoň hodinu ze svého pracovního času denně.
 • Návod, jak si udržet čistou hlavu a čistý stůl a možnosti aplikace pravidel duševní hygieny.
 
 Komu je seminář určen:
 • Majitelé společností
 • TOP management
 • Střední management (po konzultaci s lektorem)
 
 
Reálný cíl absolventa:
 
 • Naučíte se aplikovat metody, kterými získáte image manažera, kterého rozhodnutí nabývají větší důvěryhodnosti, jsou vnímána jako kompetentnější.
 • Vaše pozice manažera bude díky rozvoji vaší osobnosti daleko stabilnější a podřízení se spíše nechají řídit a vést.
 • Během dvou dnů semináře vám představíme know-how, které používáme, včetně praktických nástrojů, rad a tipů. 
 • Budete mít možnost potvrdit si to, co znáte a používáte, objevíte nové vazby a souvislosti, získáte představu o různých principech, které opravdu fungují. 
 • V rámci vytvoření partnerského vztahu s Vámi, je cílem semináře navázání osobních konzultací, v rámci kterých se zaměříme na vaše konkrétní potřeby, přání a řešení náročných situací ve vaší firmě.
 
 
Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
 
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák