Úvod do štíhlé výroby

Cíl semináře:
 • Získání cenných informací o procesu štíhlé výroby a důvodech pro její zavedení. V průběhu semináře Vám podáme přehled o principech, které jsou základem celého systému štíhlé výroby a také praktické návody, jak se dají v důsledku štíhlé výroby eliminovat ztráty a činnosti, které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka. Cílem semináře je také najít vhodné strategie jak lze v důsledku štíhlé výroby zvýšit flexibilitu a zkrátit dodací lhůty, jak snížit náklady na výrobu nebo služby, zejména snížení zásob a rozpracované výroby a jak zvýšit kvalitu, zejména výrobků vyrobených správně napoprvé.
 
Obsahová náplň kurzu:
 
 • Pojem štíhlá výroba, její cíle, principy a důvody zavedení.
 • Základní pilíře štíhlé výroby. 
 • Štíhlé pracoviště základem štíhlé výroby.
 • Štíhlé prostorové uspořádání.
 • Milníky na cestě ke štíhlé výrobě – preventivní opatření.
 • Hodnota „Co zákazník skutečně chce“.
 • Hodnotový řetězec  a jeho aspekty ve štíhlé výrobě.
 • Hodnotový tok.  
 • Řízení poptávkou. 
 • Snaha o dokonalost. 
 • Hodnotový tok & odstranění plýtvání.
 • Lidský rozměr štíhlé výroby.
 • Poznání nutnosti změny.
 • Prosazení změny. 
 • Pilotní projekt.
 • Praktické poznatky a zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby.  
 • Projekty štíhlé výroby ve firmách. 
 • Audit štíhlé výroby.
 • Doplňující interaktivní rozhovory dle individuálních potřeb účastníků.
 
Komu je seminář určen:
 • Všem, kteří mají zájem o téma. 
 
Metody a formy výuky: 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace. 
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Certifikát o absolvování kurzu.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák