Výkonový a procesní benchmarking


Cíl semináře:

Naplní semináře je předání informací a vytvoření praktických postupů pro výkonový a procesní benchmarking.   Interaktivní kurz nabízí řadu modelů, kterých aplikací lze ve firmě nastartovat proces zlepšování a optimalizace postupů, které vedou k lepším výsledkům a ke zlepšení konkurenceschopnosti  firmy. 
 
Obsahová náplň kurzu: 

• Úvod do benchmarkingu. 
• Základní pojmy a klasifikace. 
• Přístupy a základní typologie benchmarkingu. 
• Etický kodex vedení benchmarkingu.
• Strategická role benchmarkingu a řízení změny.
• Role měření výkonnosti v benchmarkingu.  
• Procesní model benchmarkingu – praktikum.
• Klasifikace procesů pro benchmarking. 
• Šířka a hloubka benchmarkingu. 
• Faktory ovlivňující výběr procesu pro benchmarking.
• Matice priorit pro benchmarking.
• Šablona procesu benchmarkingu.
• Implementace benchmarkingu do firmy. 
• Organizační struktura pro benchmarking.
• Vytvoření procedury pro benchmarking.
• Popis pracovních pozic v benchmarkingu. 
• Dovednosti a charakteristiky pracovníků v benchmarkingu.
• Jak získat podporu pro benchmarking.
• Doplňující interaktivní rozhovory dle individuálních potřeb účastníků.
 
Bonus pro účastníky:
 
• Kurz je  veden   vysoce   interaktivní    formou   prostřednictvím   vzájemných  rozhovorů,
zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník  obdrží   písemné  doporučení
k tématu kurzu, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil
svůj osobnostní potenciál.
 
Komu je seminář určen:
 
• Všem, kteří mají zájem o danou problematiku. 
 
Metody a formy výuky: 
 
• Interaktivní výklad s diskusí.
• Modelové situace.
• Skupinová práce.
• Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Materiály pro účastníky:
 
• Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
• Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
• Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.

Místo konání:  

• Adresa místa konání bude přesněna dle individuálního počtu zájemců o vzdělávací akci.
• Vzdělávání lze také připravit „na míru“ dle potřeb klienta přímo ve firmě. 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák