Výrobní logistika – optimalizace systému řízení a plánování výroby

Cíl programu:
 • Vysoce interaktivní seminář má za úkol objasnit důležitost procesu sledování pohybu materiálu ve výrobním procesu. Úlohou logistiky je najít co nekratší cestu materiálu výrobním procesem s co nejnižšími náklady. Výroba je jakýmsi mezičlánkem mezi nákupem a prodejem a  navazuje na požadavky zákazníků zjištěné například z marketingových studií. Proto je marketing v moderní době stále více spojován s logistikou. Pomáhá vedení podniku zjistit, co má vyrábět, aby výrobky našly co nejvíce spotřebitelů. Naučte se porozumět všem těmto procesům a efektivně najít prostředky k optimalizaci systému řízení a plánování výroby.
 
Obsah koncepčního vzdělávacího programu:

 • Výrobní logistika a její hlavní úkoly a význam.
 • Plánování výrobní struktury a řízení výroby.
 • Vztah mezi logistikou a výrobou a nejdůležitější aspekty. 
 • Materiální toky ve výrobním systému a jejich optimální využití.
 • Synchronizace logistických procesů ve Vaší firmě – proces plánování a řízení výroby.
 • Systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu.
 • Vzájemná spojitost materiálového a informačního toku ve výrobě. 
 
Komu je seminář určen:

 • Pracovníkům, kteří ovlivňují plánování a řízení materiálových toků ve firmě, pracovníkům ve výkonných logistických funkcích v úsecích nákupu, výroby a prodeje.
 • Všem, kteří mají zájem o danou problematiku. 

Metody a formy výuky: 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace. 
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.

Místo konání:  
 • Adresa místa konání bude přesněna dle individuálního počtu zájemců o vzdělávací akci.
 • Vzdělávání lze také připravit „na míru“ dle potřeb klienta přímo ve firmě.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák