Žena – úspěšná manažerka

Cíl semináře:

Jedinečný, zážitkový seminář nabízí možnost nastavit strategie účinné komunikace ženy - manažerky se svým týmem, dokázat bez problémů řídit sebe sama, nalézt klíče, jak efektivně skloubit priority různých požadavků v roli manažerky s dalšími životními rolemi. Cílem vysoce interaktivního semináře je také nácvik zvládání účinných technik psychohygieny jako prevence vzniku stresu a syndromu vyhoření

Obsah semináře:

 • Osobnost manažerky
 • Osobní image.
 • Role manažerky.Psychika ženy/psychika muže.
 • Síla ženského principu – výhody, rizika a vliv na roli manažerky.
 • Manažerka řídí, a kdo řídí ji – manažerkou sama soběEfektivní vedení týmu, týmová spolupráce
 • Efektivní komunikace v obtížných situacích
 • Žena v konfliktním rozhovoru.
 • Využití asertivity při konfliktních rozhovorech v týmu.
 • Rodina versus profesní realita
 • Skloubení rodiny a kariéry.
 • Psychohygiena v práci manažerky.
 • Relaxace v praxi.

Komu je seminář určen:

 • Všem ženám-manažerkám, které chtějí být i manažerky samy sobě.
 • Všem ženám, které o dané roli manažerky uvažují nebo se na ni připravují.


Metody a formy výuky:

 • Interaktivní výklad s diskusí
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Bonus:

Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů,

zpětných vazeb, testu, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakýmsměrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.


Časová dotace semináře:

Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.


Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák