Změna negativních postojů zaměstnanců v pracovním týmu

Cíl semináře:
 • Vysoce interaktivní, zážitkový seminář dává manažerům i zaměstnancům možnost posílit týmovou dynamiku a odstranit možné negativní postoje zaměstnanců k práci. Díky aplikaci psychologických metod na semináři je cílem přenastavení vnitřních mechanismů, které jsou spouštěčem negativních postojů k naplňování a výkonu pracovní pozice.  Na semináři se odkryjí důvody pracovní absence nebo fluktuace, ale také nedostatky ve vnitrofiremní komunikaci. Interaktivní trénink má za cíl i nastavit trendy, které zvyšují motivační inteligenci managementu a nalézt  nejvhodnější strategii v komunikaci se zaměstnanci.
Obsah semináře: 
 • Fungování komunikačních toků ve Vaší firmě.
 • Motivační inteligence managementu a její důležitost ve vztazích na pracovišti. 
 • Vnitřní motivace každého z nás – tvorba myšlenkových map zaměstnanců. 
 • Jak rozpoznat zdroje pracovní motivace Vašich zaměstnanců. 
 • Pozitivní postoje zaměstnanců k práci a jak je posilovat. 
 • Negativní postoje zaměstnanců k práci a co dál.  
 • Nejčastější chyby při motivaci zaměstnanců. 
 • Demotivace pracovního týmu její důsledky. 
 • Profesionální přístup managementu v jednání se zaměstnanci. 
 • Pravidla úspěšné motivace zaměstnanců a jejich aplikace v pracovní praxi.
 
Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří si chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a naučit se, jak efektivně komunikovat i v obtížných situacích. 
 • Pro firmy i pro veřejnost, všechny kdo se chtějí naučit něčemu novému o konfliktech a sporech.
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Bonus:
 • Seminář je  veden   vysoce   interaktivní    formou   prostřednictvím   vzájemných  rozhovoru, zpětných vazeb, testu, cvičení a diskusí. Každý účastník  obdrží   písemné  doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák